, Regulamin Zakładowego Funduszu socjalnego 

Regulamin Zakładowego Funduszu socjalnego

Listen to My Heart

Wczasy pod gruszą nie są ekwiwalentem za urlop. Przysługują każdemu pracownikowi, który złoży wniosek o dofinansowanie wczasów pracowniczych do Zakładowej Komisji Socjalnej. Nie jest to świadczenie obligatoryjne -zalezy od wysokości dochodów na 1 osobę w gospodarstwie domowym pracownika. I przydzielane jest wyłącznie na wniosek osoby uprawnionej.
Podział środkow z Zakładowego funduszu socjalnego regulują stosowne przepisy m.in. regulamin ZFŚS danego zakładu. W regulaminie znajdzie Pani również terminy składania wniosków i kryterium podziału środków socjalnych.no i właśnie

jak Fundusz Socjalny w danym zakładzie jest, to wszelkie świadczenia z tego funkduszu, w tym dofinansowanie do wypoczynku urlopowego, zależy tylko i wyłącznie od regulaminu funduszu i od sytuacji materialnej pracownika

Natomiast jak w zakładzie pracy takiego funduszu nie ma (w wielu zakładach tworzenie funduszu socjalnego jest dobrowolne), to zakład pracy może wypłacać świadczenie urlopowe, które przysługuje raz w roku, w przypadku wykorzystania urlopu w wymiarze nie niższym niz 14 dni kalendarzowych

Wszystko jest opisane w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.)

Zwracam uwagę, że pracodawca, który nie jest obowiązany do tworzenia funduszu socjalnego, może wypłacaś świadczenie urlopowe, ale nie musi - sprawa ta powinna być uregulowana albo w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę.Witam,
Mam pytanie odnośnie regulaminu wynagradzania,
otóż : zwyczajowo wchodzi on w życie w 2 tygodnie po ogłoszeniu, a jak to jest w przypadku wypowiedzenia zakładowego regulaminu wynagradzania?, gdy zaklad pracy bedzie teraz podlegał pod Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i chce właśnie zrezygnować z Zakładowego Regulaminu Wynagradzania.
1, Czy też obowiązuje w tym przypadku ( tj wypowiedzenie)okres dwóch tygodni?

2. Jaki akt prawny to reguluje?

Z góry dziekuję za pomoc.
PozdrawiamPorada z www.portalkadrowy.pl

Możliwość przyznania i sposób opodatkowania biletów na mecz koszykówki ze środków ZFŚS

Czy z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych możemy zakupić dla pracowników bilety na mecz koszykówki? Jeśli tak, to czy możemy je potraktować jako świadczenia rzeczowe (do 380 zł) i zwolnić z opłaty podatku?

Wszelkie świadczenia z ZFŚS mogą być przyznawane pracownikom po uwzględnieniu ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Jeśli zatem kryterium socjalne zostanie uwzględnione przy rozdzielaniu biletów na mecz koszykówki, a regulamin ZFŚS przewiduje taki rodzaj świadczeń, nie ma przeszkód, aby były one finansowane ze środków funduszu socjalnego. Bilety te nie mogą być jednak traktowane jako świadczenia rzeczowe (nie są nimi bowiem bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi). Podlegają one zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
link: http://www.portalkadrowy....3&doc_id=174412Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczen socjalnych i zasady gospodarowania środkai tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 2004 (dz.U.70 poz. 335 z 1996 z późn. zm.)
Nie bardzo rozumiem, o co pytasz, bo ta kwota jest zależna od tego, co macie napisane w preliminarzu, w regulaminie.
Isotne zmainy wystąpiły po 17 lipca 2009, w wyniku nowelizacji ustawy o PIT, wskutek której świadczenie finansowe z ZFŚS zwolnione są z PIT do 380 zlotych rocznie[quote="mszleszynska"]Decyzja w sprawie ZFŚS i świadczenia urlopowego w 2008 r. – uwaga na terminy!

Gdy pracodawca chce zrezygnować z prowadzenia w 2008 r. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, powinien wcześniej podjąć stosowne kroki.

Witam

Mam pytanie odnośnie świadczenia urlopowego - dowiedziałem się pare dni
temu od właściciela firmy że w tym roku nie przewiduje wypłacania w/w
świadczenia. W ubiegłym roku świadczenie było wypłacone. Odnośnie samej
firmy (spółka j.) - zatrudnia ok 50 pracowników (większość na pełnym
etacie), pracownicy nie są objęci układem zbiorowym (nie ma także
związków zawodowych), nie został utworzony fundusz ZFŚS (zapis w
regulaminie pracy). Wobec powyższego informacja o nie wypłacaniu
świadczenia urlopowego powinna być chyba zawarta w regulaminie
wynagradzania ale taka informacja nie znajduje się ani w regulaminie wynagradzania
ani w regulaminie pracy. Czy świadczenie się należy?

Pozdrawiam

Krzysztof
Witam, w mojej firmie wypłacane są świadczenia urlopowe.
Mam tylko jeden problem, mój urlop trwał od 4 do 17 sierpnia - więc jest to 9 dni urlopowych ponieważ 15 sierpnia był dniem wolnym od pracy, jednak było to 14 dni kalendarzowych wypoczynku.
Czy firma powinna wypłacić mi świadczenie urlopowe?


Art 3 ust. 5 ustawy USTAWY z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
"art. 3 ust. 5 Świadczenie urlopowe, o którym mowa w ust. 4, wypłaca pracodawca raz w roku
każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych."

Zwróć proszę również uwagę na zapisy Waszego regulaminu ZFŚS w zakładzie pracy.Widzę, że wszyscy mnie wyprzedzili z odpowiedzią.
Ale to prawda ... generalnie rodzice każdego z was mogą sie starać o refundacje.
Niezależnie czy pracuje w PKP czy w innym zakładzie pracy.
Istnieje coś takiego jak zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego dofinansowywane są kolonie i obozy letnie,
w jego regulaminie znajdziecie info co można odpisać a co nie.Jak dla mnie to jest postanowienie wydane w oparciu o art. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.84.5.24). Chciałem znaleźć orzecznictwo na strone SN ale nie było jeszcze zamieszczone (aktualne dla SN to z 22 sierpnia - powinna być w Izbie cywilnej) Szukałem w ostatnich numerach Gazety prawnej i też nie ma ... jak ktoś znajdzie mi sygnaturę tego postanowienia to będzie ALL jasne co i jak i czemu...
Ale analogiczna sprawa była z zmianą ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych tzn. jakieś 2 m-c temu SN wydał orzeczenie,w którym jednoznacznie stwierdził , że -w skrócie- ustawowa regulacja mówiąca o tym, iż dofinansowanie do wypoczynku we własnym zakresie przysługuje pracownikowi jeśli ten będzie wypoczywał na terenie kraju (tj. do wyjazdów zagranicznych już nie przysługuje dofinansowanie) jest naruszeniem art 32 Konstytucji (równość wobec prawa) itd itd. Orzeczenie weszło w życie - stało się obowiązujące, ale nie słyszałem żeby coś się działo w związku z tym, że jakiś pracodawca nie miał zmienionego regulaminu dotyczącego zakładowego funduszu. Jednakże we wczorajszej Gazecie Prawnej czytałem, że już w Senacie jest projekt zmiany tejże Ustawy... Także nie ma co wyprzedzać faktów- Ustawa Prawo prasowe jest z 1984 - wtedy nikt nie ogarniał, że będzie coś takiego jak forum , blog itd. Napewno nasz wspaniały Sejm zajmie się tymi przepisami, ale kiedy to będzie - tego nie wie nikt, bo wszystkim wiadomo co się dzieje ... dla zainteresowanych polecam http://prawo.vagla.pl/node/7381 bardzo obszerny komentarz
to chyba na tyleNa stacjach powinien byc dostepny Regulamin Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Tam sa wyszczegolnione dwie sytuacje:
1-dofinansowanie krajowego zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży na koloniach,obozach,zimowiskach,koloniach zdrowotnych,zielonych szkołach itp.Wysokość dopłaty do 75% oraz nie wiecej niz 1300zl kosztow pobytu na kazda osobe uprawniona,korzystającą z pobytu
2-dofinansowanie krajowego,niezorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży na wczasach itp.Wysokość dopłaty do 50% oraz nie więcej niż 400zł kosztów na każdą osobę uprawnioną,korzytsającą z pobytu
Kryterium przyznawania dopłaty,pomocy w obydwu przypadkach:dzieci do ukończenia 18 roku życia:dzieci specjalnej troski wraz z opiekunami.Niezbędne dokumenty to:oświadczenie o terminie,miejscu i koszcie pobytu;kopia skierowania na kolonie,obóz itp no i rachunek No i to przysługuje raz do roku na każde dziecko.

Jest też mozliwość dofinansowania krajowych wczasów leczniczych,profilaktyczno-leczniczych;pracowników i dzieci,wysokość dopłaty nie więcej niż 50% kosztów pobytu,kryterium jest przedłożone zaświadczenie lekarskie lub skierowanie na np. turnus rechabilitacyjny,z dokumentów to:rachunek,skierowanie na rechabilitację,zaświadczenie lekarskie i to też raz w roku.

Przytoczone cytaty pochodza z regulaminu z dnia 15.02.2007 więc chyba aktualnego,regulamin ten został uzgodniony tez z Darkiem,wiec chyba najbardziej kompetentna osobą do udzielania informacji będzie onBędę jednak drążyć temat- bo 10-tka się zbliża... ( ). Co można rozumieć w zapisie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 1.01.2005 (chyba,że jest nowszy?!) przy finansowaniach punkt 7. Jubileusze zakładowe - częstotliwość: "w razie zaistnienia okoliczności" (w poprzednim regulaminie było to "raz na 10 lat")?
Co przez to mamy rozumieć?
Wiem już po odpowiedzi Darka, że na jakąkolwiek nagrodę pieniężną nie możemy liczyć, a szkoda- w większości zakładów pracy - spółkach i państwowych jest to -krotność pensji, trzynastka albo JAKAKOLWIEK kwota (np.500 zl), nam za wierność należą się spinki; ale co to są w takim razie te "Jubileusze zakładowe"?